top of page

תרבות יהודית - ריבונית

WhatsApp Image 2020-12-23 at 00.09.24.jp

"דור מחדש ויוצר איננו זורק אל גל האשפה את ירושת הדורות. הוא בוחן ובודק, מרחיק ומקרב ויש שהוא נאחז במסורת הקיימת ומוסיף עליה, ויש שהוא יורד לגלי גרוטאות, חושף נשכחות, ממרק אותן מחלודתן, מחזיר לתחייה מסורת קדומה, שיש בה להזין את נפש הדור המחדש. אם יש בחיי העם משהו קדום מאד ועמוק מאד, שיש בו כדי לחנך את האדם ולחסן אותו לקראת הבאות, האם יהא בזה ממידת המהפכה להתנכר לו?"

(מתוך 'חורבן ותלישות', ברל כצנלסון)

 

מכינת  הנגב שמה דגש על יצירת תרבות יהודית, מתוך תפישת עולם חילונית וריבונית.

מכינת הנגב מאמינה כי האדם הוא ריבון לעצמו, אחראי ויוצר את חייו ובכך גם את תרבותו ויהדותו. מתוך כך למכינות החילוניות תפקיד חשוב בעיצוב היהדות בעידן המודרני, במדינה ובחיים הפרטיים של האדם, מתוך בחירה והכרות מעמיקה עם היהדות. המכינה חושפת את המשתתפים ליהדות עשירה ומגוונת במטרה לברר ולגבש את זהותם היהודית. כמכינה יהודית-ריבונית, מכינת הנגב שמה דגש על עיצוב אורחות החיים היהודיים, החגים והשבתות חילוניים. מטרת מכלול הפעולות של המכינה היא להעניק לחניכים בסיס אינטלקטואלי רחב ומעמיק לצד מגוון דעות ודרכים, כדי שהם יוכלו להיות אדונים לזהותם ותרבותם היהודית ויבססו את זהותם כאנשים ריבוניים ועצמאיים.

הפעלת מערך הקורסים השונים, מפגש עם דמויות, טקסטים ורעיונות, וכן התנסות משמעותית באורחות חיים מעשירים את עולמם של החניכים ומעניקים להם כלים לעיצוב זהותם ותרבותם. במהלך השנה החניכים מתנסים, הלכה למעשה, בכתיבת ריטואלים תרבותיים-יהודים פרי מחשבתם ויצירתם, כאנשים ריבוניים וחופשיים לעצב את חייהם. 

bottom of page