תוכנית לימודים

הלימוד בתוכנית יעמיק את תחומי הרוחב הנלמדים בשנת המכינה וישאף ליישום תהליכי למידה בחיי המעשה. יומיים וחצי של לימוד קבוצתי במגוון תחומים בהם עוסק ארגון מג"ל: חברה, יהדות, נגב, קיימות, וכן יום לימודים בשותפות עם מכללת ספיר בתחומי העניין המעסיקים את הקבוצה והמשתתף היחיד. 

יום למידה במכללת ספיר

במשך יום בשבוע ילמדו המשתתפים במחלקה ללימודים רב תחומיים במכללת ספיר כשומעים חופשיים. יום לימודים זה פותח פתח עבור החניכים לעצמאות בלמידה ברמה האקדמית, ומכניס אותם לפעילות סטודנטיאלית במרחב. מעבר לכך יום זה נובע מתוך אמונה בשיתוף פעולה במרחב הנגב וחשיפה של העשייה והלימוד המתרחש בתוכו באופן בלתי אמצעי.

פירוט תחומי הלימוד בשנת הלימודים תשפ"ב

  1. סוציולוגיה של החברה הישראלית

  2. חינוך ומנהיגות

  3. היהדות כתנועה חברתית

  4. גמרא 

  5. קיימות

  6. מזרח תיכון

  7. מקבוצת לימוד לקבוצת משימה

  8. יום לימודים במחלקה הרב תחומית במכללת ספיר בשדרות

  9. פרוייקט למידה אישי