תוכנית לימודים:

אקולוגיה וקיימות- ד"ר עלית וייל-שפרן. יועצת בכירה המספק יעוץ אקולוגי ושירותי תכנון וניהול שטחים פתוחים. קורס הנותן כלים נוספים על שנה א' של תפיסות חברתיות וכלכליות במפגשן עם הסביבה ועולם. הקורס ישתמש בכלים סביבתיים כדי לנתח ולהשליך על החברה הישראלית בבניית מודלים מוצלחים, חדשים וברי קיימא.
 

ערבית- חן יורמן. מלמדת ב-16 שנים האחרונות בקורסים שונים של קהילת הבטחון. מתוך הבנה שהשפה קריטית לחיים משותפים או בשכנות לחברה הערבית, על המשתתפים שמיועדים למוקדי השפעה רחבה להיות בעלי הכלי הבסיסי מאוד של השפה הערבית. הקורס יעסוק בהקניית יכולת בסיסית של דיבור ושיחה בערבית מדוברת פלסטינית, דרך לימוד אוצר מילים ונושאי דקדוק בסיסיים. הלימוד יתבצע באופן אינטראקטיבי באמצעות צפייה בסרטונים בערבית ויתורגל בכיתה במליאה, במקהלה, בזוגות וכדומה.
 

גמרא- הרב אלקנה שרלו. בוגר ישיבת ההסדר המקומית, מכללת הרצוג, בית המדרש "מרחב" ובית המדרש לרבנות ישראלית. בהמשך ללימודי היהדות שהמשתתפים למדו בשנת המכינה, הקורס יקח את השפה המקראית ויצלול לתוך עולם התלמוד. למידת הסוגיות תיעשה כלמידת שפה חדשה מחד, וכלמידה אקטואלית ורלוונטית לחברה הישראלית ולאדם הקורא אותן מאידך.

החברה הישראלית בעיניים סוציולוגיות- אלון גור. ראש מרכז גל למנהיגות. מדינת ישראל בשנת 2020 מזמנת אתגרים חברתיים רבים ומורכבים – יחסי דת ומדינה, שסעים עדתיים וגיאוגרפיים, יחסי כוח מגדריים, סכסוך פנימי וחיצוני מתמשך, פערים כלכליים עצומים, חוסר אמון במערכת הפוליטית ועוד. כאנשים השואפים להשפיע ולקדם את החברה למקום מתוקן, חשוב להכיר את מקורן של הסוגיות ולהיות מסוגלים לנתח את השפעותיהן החברתיות בעבר, בהווה ובעתיד. בנוסף, נדרשת הסתכלות רב-כיוונית מנקודות מבט בעלות אינטרסים שונים על סוגיות אלו. ניתוח סוציולוגי בעזרת גישות שונות, הינו כלי אידיאלי למשימה זו.

חינוך ומנהיגות- גיא שטרית הולר. מנהל התכנית. קורס שישלב בין תפיסות חינוכיות כמרכיב השפעה מרכזי ובין מנהיגות ודרכי הובלה. הקורס יסקור את עולם החינוך והתפתחותו, יגע בדמויות מפתח בעולם החינוך ודרכו יעזור לכל משתתף לזקק את החזון האישי שלו.