top of page

תוכנית לימודים

"גדול תלמוד שהתלמוד מביא לידי מעשה"

אנו מאמינים כי הלימוד מחדד ומדייק את המעשה, וכי ככל שהמעשה רחב ועמוק יותר כך בהתאמה על הלימוד להתרחב ולהעמיק גם כן. מתוך כך תוכנית 'מרעולים' כתוכנית הגשמה מחויבת גם היא ביצירת תוכן לימוד רלוונטי ושיפור מתמיד של יכולות הלימוד של משתתפיה.

פירוט תחומי הלימוד בשנת הלימודים תשפ"ב

  1. סוציולוגיה של החברה הישראלית

  2. חינוך ומנהיגות

  3. אחריות כדרך חיים

  4. סוגיות נבחרות בתלמוד  

  5. פרמקלצ'ר (Permaculture)

  6. מזרח תיכון ותרבות ערבית

יום למידה במכללת ספיר (אופציונלי)

בהתאמה לרצונות וצרכי הקבוצה יוכלו ללמוד במשך יום בשבוע במחלקה ללימודים רב תחומיים במכללת ספיר כשומעים חופשיים. יום לימודים זה פותח פתח עבור החניכים לעצמאות בלמידה ברמה האקדמית, ומכניס אותם לפעילות סטודנטיאלית במרחב. מעבר לכך יום זה נובע מתוך אמונה בשיתוף פעולה במרחב הנגב וחשיפה של העשייה והלימוד המתרחש בתוכו באופן בלתי אמצעי.

bottom of page