top of page

רציונל ומטרות התכנית

תכנית "במדבר" קוראת לבוגרי השירות הצבאי לעלות דרומה, להיטען ומשם לצאת לפעולה בזירת העשייה הציבורית והחברתית בישראל בהמשך חייהם. במסגרת התכנית נצא למסע נודד בשטח בן שבועיים, בו נטייל במדבר עם כמה שפחות הסחות המפריעות לנו לפגוש את עצמנו ואת המציאות בצורה הנקייה והאמיתית ביותר. נסיר את מעטפת הציניות ונעורר את תחושת האחריות והתשוקה לעשייה למען הכלל והחברה. 

התכנית תכוון את בוגריה לעשייה חברתית מגוונת ולקשירת עתידם בגורל הנגב. התכנית תפגיש את משתתפיה עם קבוצת שותפים ושותפות למסע, עם הצורך הגדול במעורבות חברתית ועם מרחביו הקסומים של המדבר. זאת מתוך אמונה בכך שהנגב הוא מרחב ערכי ופיזי ליצירה וליוזמה מעבר להיותו בעל חשיבות לאומית אדירה.

מטרות

  1. התבוננות עצמית עמוקה הכוללת עיבוד העבר, התמודדות עם ההווה ומחשבה על הדרך בעתיד.

  2. הכנה והכוונת המשתתפים לעולם העשייה החברתית והמנהיגות.

  3. מפגש משמעותי, לימודי ואינטימי עם מרחב הנגב תוך יצירת זיקה ורצון לקחת חלק בעיצוב עתידו. 

  4. יצירת רשת קשרים בין קבוצת בוגרים בעלת שפה משותפת.

  5. התנסות במיומנויות שונות והקניית כלים בסיסיים לטיול, כבסיס לעצמאות ולתחושת מסוגלות ונוחות בשטח.

רציונל

צעירות וצעירים רבים בגילאי 20-25 יוצאים מהשירות הצבאי והלאומי ומוצאים עצמם בצומת דרכים משמעותי עם הרבה שאלות לגבי המשך דרכם. לצד המעידים על עצמם ככאלו הרוצים להשפיע על החברה הישראלית, לתרום לה ולקחת חלק בעיצוב עתידה, רבים יוצאים משנות השירות בבלבול, עם תסכול גדול מהחברה, אבדן אמון, ציניות ופסימיות. תחושות מעורבות אלו והרצון לחיי עשייה משמעותית מביאים לחיפוש אחר עזרה והכוונה בבחירת הצעד הבא.

 

הטבע המדברי הנמצא סביבנו מהווה הזדמנות מעולה לעצירה, להתבוננות ולהתמודדות. השהייה בטבע הופכת את האדם לבן בית בתוכו, מחזירה אותו לפשטות ולמינימליזם שדווקא הם מרחיבים את תחושת המסוגלות של האדם, בעידן בו השפע החומרי ועודף הגירויים גורמים לחוסר סיפוק תמידיים. היציאה אל הטבע מאפשרת מפגש פתוח ואינטימי עם עצמי - לעצור, להביט על חיי מהצד, לבחון את עצמי מחדש, לתרגל ניתוק. יחד עם זאת הטבע מזמן מורכבות ואתגרים מנטאליים וערכיים המחייבים אופטימיות ואחריות כלפי עצמי וכלפי סביבתי הטבעית והאנושית.

bottom of page