top of page

רציונל התכנית

צעירות וצעירים רבים בגילאי 20-25 יוצאים מהשירות הצבאי והלאומי ומוצאים עצמם בצומת דרכים משמעותית עם הרבה שאלות לגבי המשך דרכם. לצד המעידים על עצמם ככאלו הרוצים להשפיע על החברה הישראלית, לתרום לה ולקחת חלק בעיצוב עתידה, רבים יוצאים משנות השירות בתסכול גדול מהחברה, בציניות גדולה לגבי החברה, אבדן אמון ופסימיות. רבים מחפשים חיים עם עשייה משמעותית, ומחפשים עזרה בבחירת הצעד הבא בצומת זו.

 

תכנית דרומה קוראת לבוגרי השירות הצבאי לעלות דרומה, להיטען ולפעול בזירת העשייה הציבורית והחברתית בישראל. במהלך שבועות התכנית נסיר את מעטפת הציניות ונעורר את תחושת האחריות והתשוקה לעשייה למען הכלל. בתוכנית נלמד ממיטב המרצים, נרכוש כלים לעשייה ויזמות, נטייל ונסייר במרחב הנגב. מעל לכל אלו- נפגוש חברים ושותפים לחיים ולעשייה.

 

התכנית תתן מענה לשאלות החיים הגדולות של משתתפיה, צעירים היוצאים מהמסגרת הצבאית אל המציאות הישראלית מלאת האפשרויות, הספקות והבילבול, ותכוון את בוגריה לחיים של משמעות, עשייה חברתית מגוונת ולמעורבות משפיעה בחיים בישראל. התכנית תפגיש את משתתפיה עם קבוצת שותפים, עם הבית הערכי והפיזי של המרכז למנהיגות בנגב, עם מוסדות אקדמיים, רשויות מקומיות, ויוזמות חברתיות הפועלות בנגב. זאת מתוך אמונה בכך שהנגב הוא מרחב ערכי ופיזי ליצירה ויוזמה - והוא בעל חשיבות מדינית אדירה.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/16
bottom of page