top of page

רציונל התכנית

צעירות וצעירים רבים בגילאי 20-25 יוצאים מהשירות הצבאי והלאומי ומוצאים עצמם בצומת דרכים משמעותית עם הרבה שאלות לגבי המשך דרכם. לצד המעידים על עצמם ככאלו הרוצים להשפיע על החברה הישראלית, לתרום לה ולקחת חלק בעיצוב עתידה, רבים יוצאים משנות השירות בתסכול גדול מהחברה, בציניות גדולה לגבי החברה, אובדן אמון ופסימיות. רבים מחפשים חיים עם עשייה משמעותית ומחפשים עזרה בבחירת הצעד הבא בצומת זו.

 

תכנית דרומה קוראת לבוגרי השירות הצבאי לעלות דרומה, להיטען ולפעול בזירת העשייה הציבורית והחברתית בישראל. במהלך שבועות התכנית נסיר את מעטפת הציניות ונעורר את תחושת האחריות והתשוקה לעשייה למען הכלל. בתוכנית נלמד ממיטב המרצים, נרכוש כלים לעשייה ויזמות, נטייל ונסייר במרחב הנגב. יחד עם אלו - נפגוש חברים ושותפים לחיים ולעשייה.

 

התכנית תכוון את בוגריה לעשייה חברתית מגוונת ולעשיה ציבורית מקומית ומדינית. התכנית תפגיש את משתתפיה עם קבוצת שותפים, עם הבית הערכי והפיזי של המרכז למנהיגות בנגב, עם מוסדות אקדמיים, רשויות מקומיות ויוזמות חברתיות הפועלות בנגב. זאת מתוך אמונה בכך שהנגב הוא מרחב ערכי ופיזי ליצירה וליוזמה והוא בעל חשיבות מדינית אדירה.

bottom of page