top of page

מתוך הנחת מוצא כי הנותן בנתינתו מקבל וכביטוי למחויבותה החברתית והקהילתית של המכינה, יוצאים החניכים למגוון מוקדי התנדבות ברחבי הנגב, במשך יום מרוכז אחד בשבוע. מכינת הנגב פועלת במעל ל-30 מקומות התנדבות שונים בכל מרחב הר הנגב המרכזי מבאר שבע בצפון ועד מצפה רמון בדרום, יישובים כפריים ועיירות פיתוח בתחומי עשייה ותרומה שונים ומגוונים.

במכינה מספר תחומי עשייה והתנדבות:

  • אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים - חונכות אישית ועבודה קבוצתית עם ילדי החינוך המיוחד, פגועי נפש ובעלי מוגבלויות שונות.

  • התנדבות בחברה הבדואית - חניכה ולימוד בבתי ספר יסודיים ותיכוניים, לימוד עברית לנשים והעברת חוגים אחר הצהריים.

  • העצמת נוער וקהילה - חניכה וליווי של תלמידים בתחום הרגשי, החברתי והלימודי, ליווי ילדים ונוער עם קשיים, עבודה עם נוער בחלופת מאסר ועוד.

  • סביבה וקיימות - עבודה בשיתוף עם רשות הטבע והגנים הלאומיים באזור מצוק הצינים ומכתש רמון.

  • פעילות עם אוכלוסיות מבוגרות - עמותת "עמך", מרכזי יום לקשיש.

  • יצירה משותפת בקהילה - בנייה ויצירה בעץ בשיתוף עמותת צעירים בירוחם.

  • עבודה חקלאית לאורך השנה בענפי הקיבוץ השונים - רפת, מטע, מפעל ונוי.

עשייה קהילתית במכינות

bottom of page