top of page

 ערכי מג"ל מבטאים את ערכי היסוד של חברת מופת.

כל ערך וערך הוא עולם ומלואו המקיף כמעט את כל מעגלי הזהות של האדם - האישי, החברתי-תרבותי והאוניברסאלי וניתן לבחינה בכל אחת מהקטגוריות הללו.

ערכי מג"ל

יהדות פלורליסטית ומתחדשת

"דור מחדש ויוצר איננו זורק אל גל האשפה את ירושת הדורות, אלא הוא בוחן ובודק, מרחיק ומקרב" (מקורות לא אכזב, ברל כצנלסון).

"שלש שנים נחלקו בית שמאי ובית הלל. הללו אומרים: 'הלכה כמותנו' והללו אומרים: 'הלכה כמותנו'. יצאה בת קול ואמרה: 'אלו ואלו דברי אלהים חיים הן והלכה כבית הלל'. וכי מאחר שאלו ואלו דברי אלהים חיים מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותן? מפני שנוחין ועלובין היו ושונין דבריהן ודברי בית שמאי ולא עוד אלא שמקדימין דברי בית שמאי לדבריהן" (עירובין י"ג ע"ב).

תפישת עולם יהודית-פלורליסטית הרואה בתרבות ובמסורת היהודית את נקודת המוצא ושואפת ללכת, ליצור ולחדש לאור­­­ן.

 

 ענווה וצניעות

 "למד לשונך לומר איני יודע" (בבלי, ברכות ד' א').

 "הִגִיד לְךָ אָדָם מַה-טּוֹב וּמָה-יְהוָה דּוֹרֵשׁ מִמְךָ כִי אִם-עֲשׂוֹת מִשְׁפָט וְאַהֲבַת חֶסֶד וְהַצְנֵעַ לֶכת עִם-אֱלֹהֶיךָ" (מיכה ו').

 "אִם לָמַדְתָּ תּוֹרָה הַרְבֵּה, אַל תַּחֲזִיק טוֹבָה לְעַצְמָךְ- כִּי לְכָךְ נוֹצָרְתּ" (מסכת אבות, פרק ב').

תפישה של עניות הרוח, שלא יאבד אדם במהלך גדילתו והגשמת עצמו את הפתיחות, ההקשבה ויכולת הלמידה מדעת אחרים. הימנעות מראוותנות.

  

חתירה למצוינות

 "אם אין האדם משתדל לעלות תמיד מעלה-מעלה, על כורחו הוא יורד מטה-מטה, כי אי אפשר לו לאדם שיעמוד במדרגה אחת" (הגר"א, הגאון מוילנה).

שאיפה ותנועה מתמשכת להתקדמות וליצירה הטובה ביותר האפשרית – בכל תחומי החיים.

 טוהר המידות

 "בית גרמו היו בקיאין במעשה לחם הפנים, ומעולם לא נמצאה פת נקייה ביד בניהם, שלא יאמרו: ממעשה לחם הפנים ניזונים, לקיים מה שנאמר: "והייתם נקיים מה' ומישראל". תנו רבנן: בית אבטינס היו בקיאין במעשה קטורת, ומעולם לא יצאה כלה מבושמת מבתיהם. וכשהיו נושאין אישה ממקום אחר, מתנין עמה שלא תתבשם, שלא יאמרו: ממעשה הקטורת מתבשמין, לקיים מה שנאמר: "והייתם נקיים מה' ומישראל" (יומא לח ע"א).

התנהגות בשקיפות, ביושרה ובניקיון כפיים.

הימנעות מניגוד עניינים, משיקולים זרים, ממשוא פנים ומניצול מעמד.

ערבות הדדית

"ואהבת לרעך כמוך" (ויקרא י"ט).

"אפילו צדיק אחד ביניכם, כולכם עומדים בזכותו. ולא אתם בלבד, אלא אפילו צדיק אחד ביניכם, כל העולם כולו בזכותו עומד, וכשאחד מכם חוטא, כל הדור לוקה" (מדרש תנחומא, ניצבים).

"כל ישראל ערבים זה לזה" (חז"ל).

ביטוי אקטיבי לאחריות הכלל על היחיד ולאחריות  היחיד למען הכלל.

שוויון

 "לפיכך נברא אדם יחידי בעולם, ללמד שכל המאבד נפש אחת, מעלים עליו כאילו איבד עולם מלא; וכל המקיים נפש אחת, מעלים עליו כאילו קיים עולם מלא" (מסכת סנהדרין, ד', ה'). 

"מדינת ישראל... תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין" (מגילת העצמאות).

 

חתירה מתמדת לקיום שוויון מהותי בהזדמנות ובמעשה.

 

 רדיפת שלום וצדק

 "בַקֵשׁ שָׁלוֹם וְרָדְפֵהוּ" (תהילים ל"ד).

 "צדק צדק תרדוף" (דברים ט"ז).

 "רבי יהושע בן קרחה אומר: ...והלא במקום שיש משפט- אין שלום, ובמקום שיש שלום- אין משפט. אלא איזהו משפט שיש בו שלום? הוי אומר: זה ביצוע (פשרה)" (סנהדרין, ו' ע"ב).

שאיפה להשגת שלום בין אדם לחברו ובין אדם לעולמו.

שאיפה מתמדת לכינון צדק.

היכולת להגיע לשלום תוך שמירה מירבית על הצדק.

 

  

קיימות

 "בשעה שברא הקב"ה את אדם הראשון מיד נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן ואמר לו: 'ראה מעשיי כמה נאים ומשובחין הן, וכל מה שבראתי בשבילך בראתי תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי שאם קלקלת אין מי שיתקן אחריך...'" (קהלת רבה פ"ז).

השקפת עולם הוליסטית אופטימית, המשלבת היבטים חברתיים, כלכליים וסביבתיים מתוך הבנה עמוקה שכולנו חלק ממארג החיים המזין והמקיים את כל היצורים על פני כדור הארץ.

הבטחת צרכי הדורות הבאים. שמירת ההון הטבעי.

  

bottom of page