top of page
לוגו תכנית מצפן PNG.png

~ תכנית ליווי אישי וקבוצתי לבוגרות ולבוגרים במהלך השירות הצבאי\לאומי ~

רציונאל התכנית

בוגרות ובוגרים רבים של מכינת הנגב מתארים את הצבא כתקופה קשה ומתאגרת, במהלכה דוהים חלק מהדברים בהם האמינו ואליהם כיוונו במהלך שנת המכינה. השגרה בתוך המסגרת הצבאית, שוחקת אט אט את האופטימיות והרצון לייצר, לשפר ולחזק תהליכים חיוביים בצבא בכלל ובחברה בפרט.

בעוד שבמכינה ישנה חוויה קבוצתית חזקה, שיח ערכי ואידיאולוגי סביב כל דבר שקורה, שפה ייחודית וממלאת, התפתחות אישית מעשירה ובונה, הצבא נתפש כמסגרת צינית ומרובעת והליווי שהיה נוכח מאוד בשנת המכינה נעדר בשגרה ובצמתים מרכזיות.

התוצאות הינן התרופפות הקשר עם מג"ל והקבוצה, איבוד הדרך והשיח והתרחקות ממימוש חזון המכינה.

 

"מצפן" תייצר מענה לבעיות וצרכים שיעלו מהבוגרות והבוגרים בצורה קבוצתית ואישית. התכנית ומשתתפיה ישמרו יחד על הגחלת של האופטימיות והעשייה, על השפה המייחדת את מג"ל ועל הרצון והבחירה לקחת אחריות בכל מסגרת אליה הם.ן מגיעים.ות. התכנית תשמר ותחזק את תחושת השייכות לארגון ותתן מענה לפער הגדול בין המסגרות. כמו כן, משתתפי התכנית יוכלו להיעזר בליווי במימוש וביישום דרך החיים אותה תכננו בשנת המכינה לגבי מהלך השירות הצבאי.

מטרות התכנית

  1. שמירה על הרוח והאש המג"לית - שפה, ערכים, דרך חיים

  2. יצירת תחושת שייכות לתנועה גדולה הפועלת ליצירת חברת מופת

  3. עידוד ליצירת השפעה מירבית בשגרה ובצמתים המרכזיים במהלך השירות

  4. ליווי קרוב ואכפתי תוך שמירה על רלוונטיות בקשר מול אתגרי השירות

מצפן בטיול.jpg
bottom of page