top of page

מסעות וטיולים

המכינה רואה באהבת הארץ ערך מרכזי בסולם הערכים של בוגריה. על פי תפיסתנו, אהבה אינה אפשרית ללא הכרות בלתי אמצעית איתה - לצאת מכותלי בית המדרש, ולהתחיל להיפגש. 

בנוסף הטיול, מציב בפני ההולך בו אתגרים פיזיים ומנטאליים המאפשרים לו התמודדויות רבות. אתגרים והתמודדויות אלו הן כלי חינוכי להקניית ערכי מנהיגות, מסוגלות וביטחון עצמי, ערכים עימם נאלץ להתמודד כמו ערבות הדדית, קרבה ופליאה מהטבע. 

בתוך כל אלו, מכינת הנגב רואה ביציאה לשטח ובטיול מקצוע והזדמנות ללמד את רזיו. על המטייל לחוש ענווה וצניעות בכל רגע כאשר הוא הולך בטבע. הפליאה מהטבע והשהות בו מחייבת את האדם ללמוד את רזי הטיול - התנהגות הטבע בחורף ובקיץ, ביום ובלילה, במדבר ובהר לצד נהלי המסגרות והוצאת הטיול על פי כללי הבטיחות הנדרשים.

המכינה מקיימת מספר רב של מסגרות לטיול והכרת הארץ, כ-30-40 ימי סיור וטיול בשנה: טיולי יום - טיולים קצרים להכרת האיזור, טיולים מתמשכים - טיולים נודדים 'כל הציוד על הגב', סדנאות שטח - לתרגול מיומנויות שדה והתנסות במנהיגות בשדה, סיורים לימודיים - מפגשים עם אדם וטבע כחלק מתכנית הלימודים.

 

 

IMG_1185.jpg
WhatsApp Image 2020-12-22 at 22.37.47.jp
bottom of page