top of page
מיכאל גל.png

מיכאל גל (1932-2006)

מרכז המנהיגות נקרא על שמו של מיכאל גל, מי שהיה מעורב בפעילויות ציבוריות וחינוכיות רבות ומשמעותיות ביניהן - הקמת בית ספר שדה שדה-בוקר, הקמת וניהול אגף הנוער במשה"ח, הקמת תכנית מקא"ם בצה"ל, הקמת מנח"י ומנכ"ל עריית ירושלים וניהול ביה"ס למנהיגות של קרן מנדל.

 

מיכאל גל נולד בגרמניה וכפעוט עלתה משפחתו לישראל והתיישבה בקיבוץ יגור. ב-1963 ייסד וניהל גל את בית ספר שדה "שדה בוקר". הארכיאולוג פרופ' יורם צפריר, שגויס כסטודנט לצוות המדריכים הראשון, אומר כי גל הנהיג גישה שונה מזו שהיתה נהוגה עד אז - המדריך היודע-כל - בצרפו אקדמאים ומומחים. מנישואיו של גל לדינה, נולדו נורית ורות. 


בהזמנת שר החינוך יגאל אלון הקים וניהל גל את אגף הנוער במשרד החינוך, ובאותה עת תמך בהקמת בית ספר שדה בסנטה קתרינה. מנהל המקום אז, אבי פרבלוצקי, נזכר איך דחק בו להביא סדנאות אמנים, כדי להעשיר את האתר הקסום בשאר רוח. 

אחרי לימודים לתואר שני במדיניות חינוך באוניברסיטת הארוורד בארה"ב, נענה גל לפנייתו של הרמטכ"ל, רפאל איתן, וב-1979 התגייס לצבא קבע והקים את מקא"ם - מרכז לקידום אוכלוסיות מיוחדות ("נערי רפול"). אפרת מס, שאותה צירף לצוות ההקמה, אומרת כי בשבילו "האדם היה במרכז, אך תמיד מתוך ראייה מערכתית רחבה". לאחר מכן מונה לסגן קצין חינוך ראשי. 

ב-1985 נקרא גל להקים את מינהלת החינוך העירונית בירושלים (מנח"י), ועמד בראשה במשך כחמש שנים. טדי קולק מינה אותו למנכ"ל עיריית ירושלים, ושי דורון, ראש הלשכה של קולק, מדבר על הרף הגבוה שהציב לכל המערכת העירונית: אמינות, יושר אישי ומצוינות. 

גל היה מעורב בפעילויות ציבוריות וחינוכיות רבות, אך גולת הכותרת היתה בית הספר למנהיגות חינוכית של קרן מנדל בירושלים, שאותו ניהל מאז הקמתו ב-1992 ועד 1997. חיים אדלר, פרופסור לחינוך מהאוניברסיטה העברית שעבד לצדו, אומר כי גל היה "אחד המתווכים המוצלחים ביותר בין האקדמיה לעולם המעשה".

bottom of page