top of page

הרשמה לתכנית

להרשמה לחצו כאן

לפרטים ויצירת קשר
אפיק שמע – רכז התכנית

  afik@magal-negev.org 
054-3371-802

ההרשמה למחזור ו' (תשפ"ה 2024-2025)

נפתחה!

 

תהליך מיון והרשמה:

  1. מילוי שאלון הצטרפות ליום פתוח - להרשמה לחצ.י כאן

  2. השתתפות ביום פתוח 18-19.2.24

  3. ראיון עם צוות מג"ל ומוביל שנה ב'  - יקבע באופן אישי לאחר מילוי שאלון

  4. חתימה ואישור דח"ש מול משרד הביטחון (עד אמצע מרץ)

  5. תשלום דמי רישום ע"ס 500 ₪ (לאחר סמינר קבוצה)

 

תהליך גיבוש מחזור ו':

  1. יומיים "סמינר קבוצה" 

  2. יומיים גיבוש משימה 

  3. סמינר קיץ 

  4. פתיחת שנה 

bottom of page