ייחודיות התוכנית

תכנית שנה ב' במכינת הנגב – "מרעולים", הינה חממה לגיבוש קבוצות משימה לקידום הפריפריה החברתית והגיאוגרפית בנגב. קבוצות אלו יתגבשו עם השנים לקבוצות חיים ולגרעיני הגשמה, ובכך יוכלו להוות כוח משיכה ממשי ורעיוני לעשייה מנהיגותית פורצת דרך בחברה הישראלית.

 

קבוצת משימה

שנה ב' שואפת ליצירת קפיצת מדרגה משנה א' במכינה, אשר נראה כי הפכה להיות אלמנטרית, על ידי הטמעה והפנמה עמוקה של התהליכים שהתרחשו במהלך שנה א'. קפיצת מדרגה זו תיעשה על ידי יישום הכלים, הלמידה והתנסויות השונות בשנת המכינה, ושימת דגש על עשייה חברתית. על כן, מרגע גיבוש הקבוצה יחל תהליך בניית משימה קבוצתית אשר יהווה חלק משמעותי בחודשי התוכנית. גיבוש המשימה ובנייתה ייעשו כחלק מתהליך ההכשרה, בהחלטה משותפת של כלל חברי הקבוצה, והנחייה של מלווה התוכנית.

קבוצה תמנה בין 10-15 משתתפים אשר יגבשו ויובילו יוזמה חברתית עצמאית במרחב הנגב. יוזמה זו תהווה גרעין התנסות ראשוני של הקבוצה בעבודה אינטימית ואוטונומית, אשר יוכל לצמוח לכדי קבוצת משימה בהמשך דרכם. תוך כדי הליכה בנתיב המשימה בה בחרו, האתגרים הבאים לפתחה, יחד עם עצמאות רחבה ולימוד המעמיק את המעשה - ילמדו המשתתפים על עצמכם, על קבוצה, על החברה הישראלית והנגב, ועל יכולתם להוביל יוזמה חברתית בהמשך דרכם העצמאית או הקבוצתית.


 

ניהול עצמי

מתוך הבנה כי כלל משתתפי התוכנית הינם בוגרי מכינה שנה א', ומתוך התפישה כי במהלך התוכנית מתגבשת קבוצת משימה עצמאית – התנהלות הקבוצה הינה אוטונומית. אוטונומיה זו מאפשרת תרגול מעשי של העקרונות המובילים של התוכנית, ולמידה 'דרך הרגליים' ובניית אופי הקבוצה הבנוי מסך חלקיה. בין השאר עם סיומה של התוכנית מתגבשת החלטה של הקבוצה כולה על המשך דרכה, ועל הדרך הראויה ליישום מיטבי של הערכים ותפישת העולם אשר יתגבשו במהלך התוכנית.