top of page
WhatsApp Image 2020-12-23 at 07.29.30.jp
WhatsApp Image 2020-12-22 at 22.28.34.jp

חיי קבוצה וניהול עצמי

WhatsApp Image 2020-12-22 at 22.37.44.jpמכינת הנגב מקיימת חיי קבוצה ברמה גבוהה מאוד. אנו מאמינים כי ביכולתה של קבוצה למנף את היחיד בה לגבהים שלולא הקבוצה קשה מאוד להגיע אליהם. הקבוצה היא מקור לכוח ותמיכה ואף משמשת רשת ביטחון ברגעים הקשים. חיי הקבוצה מאפשרים ליחיד להתנסות בפועל בערכים כמו ערבות הדדית, צניעות, פשרה ורדיפת השלום. מעבר לכך מאפשרת הקבוצה מתן ביטוי מעמיק יותר של תרבות וזהות יהודית חילונית, כר נרחב ליוזמות חברתיות ובמה להתנסות מעשית באורח חיים דמוקרטי וזאת על ידי ניהול עצמי ברמה גבוהה. 

 

חניכי מכינת הנגב מתנסים בשלושת החודשים הראשונים בניהול עצמי תוך ליווי צמוד של מחנכי המכינה. בחודשים אלה החניכים רוכשים כלים ולומדים מיומנויות שונות שיעזרו להם לקראת חודשי הניהול העצמי, ובהכרח לחיים עצמאיים. בחודשים אלו החניכים מתנסים הלכה למעשה בארגון וניהול פרויקטים - מכתיבת חזון, מטרות ויעדים, עד ארגונים לוגיסטיים למיניהם, והתנסות בעמידה מול הקבוצה ומתכוננים למעבר לניהול עצמי מלא. לאחר תקופת ההכשרה, מתקיים מעבר לניהול עצמי, בו החניכים בוחרים את המבנה הארגוני שלהם ומקבלים לידם סמכויות ניהול רבות. הניהול העצמי מתקיים בתוך מסגרת ברורה של תחומי אחריות במשך 7 החודשים הנותרים, אשר בתוכה ניתן לחניכים מרחב פעולה רחב המאפשר התנסות באורח חיים עצמאי, דמוקרטי ומנהיגותי.

bottom of page