הלימודים במכינה:

"הרוצה שיחכים - ידרים" (בבא בתרא, כה ע"ב). הלימוד הוא יסוד מרכזי במכינת הנגב. מטרת הלימודים במכינה לסייע לחניכים בגיבוש השקפת עולם מורכבת הנשענת על ערכים יהודים הומניסטיים, להכיר את שורשיהם ולהבין את התהליכים העוברים על החברה הישראלית. מורי המכינה וצוות המחנכים מבקשים לפתח אצל החניכים תשוקה ללימוד ולרכישת ידע ולתת כלים ללמידה: כל זאת תוך יצירת 'עומק אינטלקטואלי' - מרכיב הכרחי בפיתוח מנהיגות.

 

תחומי הלימוד במכינה:

 • חברה ישראלית ודמוקרטיה - הרבנית לאה שקדיאל, "רבנים שומרי משפט".

 • סוגיות בתרבות היהדות - גונן רייכר, ראש המכינה הראשון.

 • טקסים יהודים, מהלכה למעשה- אדווה שכטמן.

 • הגות ומחשבה מדינית- חיים כצמן.

 • מנהיגות בנגב - אלון גור, ראש המכינה.

 • קיימות - אדר שטרן ויובל שליידר.

 • כלכלה חברתית - ד"ר איילת רייטן, מנהלת שלוחת בשדה בוקר.

 • התנ"ך בראי החברה - הרב אלקנה שרלו.

 • הכנה לצה"ל - בועז שחר, מנהל שלוחת חולית.

 • פמיניזם ומגדר - נעה רובינשטיין נופר.

 • מחשבת ישראל - ד"ר מרטין ססלר.

 • ציונות - ד"ר גילי גופר.

 • לימוד בחברותות

WhatsApp Image 2020-12-23 at 07.27.01.jp