top of page
WhatsApp Image 2020-12-23 at 07.27.01.jp
WhatsApp Image 2020-12-21 at 23.12.12.jp

הלימודים במכינה

"הרוצה שיחכים - ידרים" (בבא בתרא, כה ע"ב)

הלימוד הוא יסוד מרכזי במכינת הנגב. מטרת הלימודים הינה לסייע לחניכים בגיבוש השקפת עולם מורכבת הנשענת על ערכים יהודים הומניסטיים, להכיר את שורשיהם ולהבין את התהליכים העוברים על החברה הישראלית.

מורי המכינה והצוות החינוכי, מבקשים לפתח אצל החניכים תשוקה ללימוד ולרכישת ידע ולתת כלים ללמידה. כל זאת תוך יצירת "עומק אינטלקטואלי" - מרכיב הכרחי בפיתוח מנהיגות.

 

הקורסים הנלמדים במכינה:

חברה ישראלית ודמוקרטיה - הרבה לאה שקדיאל, "רבנים שומרי משפט".

סוגיות בתרבות היהדות - גונן רייכר, ראש המכינה הראשון.

יהדות חילונית - אלנתן מיה, מנהל שלוחת שדה בוקר לשעבר.

הגות ומחשבה מדינית - ד"ר חיים כצמן.

קורס נגב - אלון גור, ראש המכינה.

קיימות - אדר שטרן ויובל שליידר.

אקטיביזם ויזמות - גיא שטרית הולר, מנהל תכניות הבוגרים במג"ל.

בין חברה אזרחית למדינה - גל ותאיר, התנועה לאיכות השלטון.

כלכלה חברתית - בועז שחר ותובל הררי, מנהלי השלוחות.

התנ"ך בראי החברה - הרב אלקנה שרלו.

מנהיגות והכנה לצה"ל - יורי קידר, מנהל שלוחת חולית.

מגדר ומיניות - נעה רובינשטיין נופר.

מחשבת ישראל - ד"ר מרטין ססלר.

ציונות - ד"ר גילי גופר.

קורסי מחנכים - נושאים משתנים ומגוונים.

bottom of page