top of page

מכינת הנגב רואה בשירות הצבאי הזדמנות משמעותית ליישום דרך חיים של עשייה ותרומה לחברה. 

המכינה מעודדת את בוגריה לשירות צבאי משמעותי במגמות פיקוד וקצונה. במהלך השנה, מכינת הנגב מפעילה מערך הכנה לשירות בצה"ל בשלושה מישורים: פיזי, מנטאלי וערכי.

ההכנה כוללת: קורס הכנה לצה"ל, הרצאות, סדנאות ומורשות קרב, מפגשים עם מפקדים וחיילים ביחידות שונות, ביקורים בבסיסי צה"ל, אימוני כושר סדירים בשיגרה, איכונים לצה"ל וליווי אישי בתהליך, שבוע צבא ובטחון ומסע ממכיניסט לחייל המועבר על ידי בוגרי המכינה. 

תמונה1.jpg
אימון.jpeg

הכנה לצה"ל

bottom of page