top of page

אודות קו הזינוק:

מג"ל - קו הזינוק, נוצרה מתוך שותפות מופלאה בין עמותת שותפויות רוטשילד למרכז המנהיגות ע"ש מיכאל גל במדרשת שדה בוקר ופועלת החל משנת 2005 באזור הנגב.

 

מג"ל קו הזינוק, פועלת לצמצום פערים ואי שיוויון ההזדמנויות בחברה הישראלית על ידי איתור, טיפוח והכשרת עתודת מנהיגות מקומית בקרב בני נוער מפריפריה גאוגרפית, חברתית וכלכלית. עתודת מנהיגות המבוססת על יושרה, ראיה ארוכת טווח, ואחריות חברתית ולאומית רחבה. אנו בוחרים מדי שנה מבין מאות מועמדים קבוצה בת 25 משתתפים, אותם אנו מלווים למשך 10 שנים, מגיל 15 ועד גיל 25 בתהליך אישי וקבוצתי.

 

התכנית כוללת התבוננות אישית וזיהוי היכולות ונקודות החוזק של כל משתתף, הקניית כלים רבים ומגוונים לאפקטיביות והצלחה אישית, רכישת מיומנויות ויצירת הזדמנויות לעשייה חברתית משמעותית.

אנו שמים דגש על פיתוח ראיה ביקורתית ומטען ערכי המעודד ללקיחת אחריות חברתית תוך טיפוח תחושת המחוייבות של אותם בני נוער לקהילתם וליישוביהם, בתקווה שימשיכו להנהיג להוביל לשינוי בנגב.

 

במהלך השתתפותם בתכנית, מתנסים המשתתפים ביזמות חברתית ומוציאים מידי שנה מספר פרוייקטים בעלי השפע הרחבה על המרחב והאוכ' שגרה בו. בנוסף, מתנסים המשתתפים גם בהובלת תהליך אקטיביסטי, מה שדורש מהם חקר מעמיק בסוגיות חברתיות בוערות, חשיבה יצירתית וניהול מהלך משנה תודעה. 

כיום ישנם כ 100 משתתפים ממרחב הנגב הלוקחים חלק בתוכנית מג"ל - קו הזינוק ועוד בוגרים המשתלבים באקדמיה ובתפקידים שונים ומשפיעים במרחב הנגב. משתתפי התוכנית מגיעים מרקעים שונים ומגוונים, מישוביים עירוניים וכפריים, בדואים, דתיים, חילונים, עולים מחבר העמים, ובני העדה האתיופית ועוד.

אודות קו הזינוק בנגב

bottom of page