top of page

במרכז גל למנהיגות (מג"ל) פועלות כיום שבע תכניות שונות המבקשות להגשים את מטרותיו:

מכינת הנגב - מכינה קדם צבאית ציונית למנהיגות חברתית. המכינה פועלת בשלוש שלוחות - מכינת האם במדרשת שדה בוקר, שלוחת המכינה בקיבוץ חולית ושלוחה חדשה בקיבוץ צאלים. 

קו הזינוק - תכנית מנהיגות לצעירי הפריפריה החברתית והגיאוגרפית בנגב המלווה את משתתפיה במשך 10 שנים.

מרעולים - שנה ב' של מכינת הנגב. קבוצה אינטימית המוכשרת להתהוות לכדי גרעין משימה ברוח חזון הארגון.

דרומה - בית מדרש לעשייה חברתית. תכנית קיץ לבוגרי.ות צבא המחפשים כיוון חדש או מחודש לחייהם. התכנית מעוררת מחדש את תחושת האחריות החברתית והתשוקה לעשייה למען הכלל.

אזרח בנגב - תכנית עבודה מועדפת למשתחררים.ות בשדה בוקר המשלבת לימוד שבועי, חיי קהילה ועבודה במלונאות. 

מצפן - תכנית ליווי בוגרי ובוגרות המכינה במהלך שירותם הצבאי. התכנית כוללת מפגשים שנתיים קבוצתיים, מפגשים אישיים עם מלווה צמודה, בנוסף למציאת "אח.ות גדול.ה" המשרת.ת באותו תפקיד בצבא כיום.

במדבר - תכנית של שבועיים וחצי המתרחשת בשטח לקבוצה אינטימית בגילאי 20-25. במהלך הטיול המשתתפים פוגשים את עצמם, את הטבע, ושותפים לחיים.

"אל תירתעו מגדולות ואל תבוזו לקטנות"
(דוד בן גוריון)

 

מרכז גל למנהיגות (מג"ל), הוקם במטרה לפתח ולטפח מנהיגות צעירה בנגב. חזון המרכז לקדם קיומה של חברת מופת ולפיכך חרת על דגלו את ערכי הליבה: שוויון, רדיפת השלום והצדק, קיימות, ערבות הדדית, יהדות פלורליסטית ומתחדשת, ענווה וצניעות, חתירה למצוינות וטוהר המידות.

המרכז מחנך את חניכיו למעורבות חברתית ולהגשמה בנגב ובכל שדרות החברה הישראלית.

המרכז הוקם להנצחת שמו ופועלו של ד"ר מיכאל גל, איש חינוך, רוח ומעשה.

WhatsApp Image 2020-12-23 at 00.09.24.jp
bottom of page