התכנית החינוכית

מטרות התכנית החינוכית

  • העמקת הבירור של המשתתפים בזהותם האישית - ישראלית, ציוניות ויהודית.

  • מתן כלים ותמיכה, ערכיים ורגשיים, בכל הקשור לערך העבודה.

  • פיתוח השקפת עולם מורכבת.

  • הכרת הנגב, אתגריו והאפשרויות הגלומות בו.

 

מבנה התכנית החינוכית

שני ערבי לימוד בשבוע הכוללים, כל אחד מהם, קורס קבוע ומשבצות נוספות שיועברו ע"י רכז התכנית החינוכית או המשתתפים עצמם. 

בנוסף 6 מפגשים ארוכים 2-4 ימים הכוללים 4 סמינרים בנושאים שונים (מנהיגות, קיימות, נגב וזהות אישית) ושני טיולים.

 

מה כוללים המפגשים השבועיים?

החברה הישראלית – 

המשתתפים ילמדו על החברה הישראלית, יחקרו תהליכים המתרחשים במדינה בראיה ביקורתית ויפתחו ראייה מורכבת תוך התעמקות במושג הציונות בשנת ה-65 לקיומה של המדינה.

עיין ערך – 

מפגש קבוצתי ערכי שיכול להתקיים בצורות שונות (חברותות או בצורת שיחה קבוצתית)

המטרה ליצור מסגרת דינאמית שתאפשר להתמודד עם קשיים העולים מן הקבוצה במהלך התכנית (בין אם ערכיים ובין אם רגשיים) ותאפשר דיבור וליבון השילוב של לימוד ומעשה.

 

זהות ותרבות יהודית – 

מטרת הקורס היא לסייע למשתתפים לפתח את זהותם היהודית מתוך תפיסה פלורליסטית, על בסיס ידע רחב ומתוך בחירה חופשית וריבונית. הקורס יעסוק בסוגיות עומק של עיצוב זהות ותרבות ויעניק כלים לבניית זהות ותרבות יהודיים הן ברמה הפרטנית והן ברמה הקבוצתית-קהילתית.

ארגז הכלים –

התמודדות עם קשיים, מיקרו-כלכלה, חקלאות, יזמות, לקראת סוף השנה – כתיבת קורות חיים וראיונות עבודה, הכנה לטיול בחו"ל וללימודים אקדמיים.