מטרות התכנית

רציונל תכנית מרעולים

מטרת על

גיבוש קבוצה אינטימית מובילה שתוכל להיות בעתיד גרעין משימה ברוח חזון המכינה.

מטרות

1. הרחבת ההכרות עם החברה הישראלית, הנופים והסוגיות בה.

2. התנסות ביוזמה, עשייה חברתית ויצירה.

3. העצמת תחושת המסוגלות העצמית, תוך כיוון אל צו השעה האישי של המשתתפים.

4. לימוד עומק של תכנים מגוונים וכלים רלוונטיים לעשייה חברתית.

5. התנסות וחיים של ניהול עצמי ברמתו הגבוהה ביותר.

6. הכנה והכוונה לצבא ולחברה לתפקידי מפתח.

שנה ב' במכינת הנגב לוקחת קבוצה קטנה וממוקדת, עושה איתה עבודת עומק רצינית ומשמעותית, מעמיקה את ההכרות של האדם עם עצמו ועם המדינה, החברה, הכלכלה והסביבה, יוצרת קהילה מחוללת שינוי ובה קבוצת אנשים עם תחושת מסוגלות ורצון פנימי עז לשנות ולהטיב עם החברה. במהלך התקופה המשתתפים יגבשו את האידאולוגיה וצו השעה שלהם- ירכשו כלים, ויתחילו לפעול בשביל לממש ולקיים אותו- בצבא ובחברה האזרחית. זה הזמן למימוש הכלים שנרכשו בשנת המכינה, והוצאתם לפועל.

הפרקטיקה אליה מכוונת התכנית היא עבודה בקבוצה, שתוכל להיות גרעין משימה ולהחזיק אידאולוגיה ועשייה משותפת לאורך שנים.

 התכנית עוסקת בתחומי ידע מגוונים- קיימות ואקולוגיה, גמרא, ערבית, הגות יהודית פוליטית, קולנוע דוקומנטרי ותרבות, חלוציות ויזמות, חינוך ומנהיגות ועוד. במהלך התכנית המשתתפים ילמדו במכללת ספיר יום בשבוע בקורסים לתואר ראשון, ובכך גם ישתלבו בעוד מסגרות שאינן בתוך המכינה עצמה- אלא בחברה עצמה. התכנית תמשיך לעסוק בהכנה לצה"ל ובמפגשים בלתי אמצעיים עם הטבע וידיעת הארץ ככלי וכמטרה.

הניהול העצמי בתכנית ברמתו הגבוהה ביותר שניתן לחוות בתכנית חינוכית ובמסגרת. התכנית תהיה דומה עד כמה שאפשר לחייהם של אזרחים בוגרי המכינה, בשביל לייצר עשייה שתהיה דומה באופי ובדרך להמשך חייהם של המשתתפים. מתוך כך הקבוצה תתנהל בצורה עצמאית תוך עמידה בסטנדרטים של המכינה, ורוב האחריות להצלחת התכנית תהיה בידי הקבוצה והמשתתפים בה.