מטרות המכינה

  1. גיבוש השקפת עולם מורכבת המושתתת על ערכים הומניסטיים שבמרכזם ערבות הדדית ושיוויון ערך האדם.

  2. גיבוש זהות יהודית-חילונית-ריבונית על בסיס ידע ­­­רחב והתנסות מעשית.

  3. חיזוק התפישה הדמוקרטית וערכיה ככלי מרכזי המאפשר חיים משותפים בקהילה ובמדינה.

  4. הכשרה ופיתוח מיומנויות של הובלה, יוזמה ומנהיגות בקרב חניכי המכינה ועידודם להשתלב בתפקידי מפתח בחברה הישראלית.

  5. הכנת החניכים להתמודדות עם אתגרי השירות הצבאי והכוונתם לשירות משמעותי ופיקוד.

  6. יצירת זיקה לנגב, חיבור משמעותי ושותפות בעיצוב עתידו.

רקע מגל.jpeg

חזון מכינת הנגב

מכינת הנגב היא מכינה קדם-צבאית ציונית הפועלת בנגב.

המכינה פועלת כחלק מהמרכז למנהיגות על שם מיכאל גל. המרכז והמכינה הם חלק מן התאגיד החינוכי מדרשת שדה בוקר. מעבר לתמיכת משרדי החינוך והביטחון, המכינה נתמכת ארגונית ותכנית על ידי מדרשת שדה בוקר.

 

הצורך:

במדינת ישראל בעשור השמיני לקיומה, מתרחשים תהליכים שונים מבית ומחוץ המסכנים את קיומנו כמדינה יהודית-דמוקרטית: פערים מעמיקים והולכים בתחומים חברתיים, כלכליים, תרבותיים ודתיים, סכסוך מתמשך עם הפלסטינים ועם מדינות ערב וערעור על שלטון החוק ועל היסודות הדמוקרטיים. לצד תהליכים אלו, קיימות תופעות סביבתיות גלובליות המחייבות שינוי תפיסתי. בתוך כך, מדאיגה במיוחד הציניות והנטייה להסיר אחריות ולוותר על פעילות משמעותית למען הכלל.

 

חזון המכינה:

לפיכך, מכינת הנגב קוראת לבני הנוער להוביל מגמות של שינוי ולחזק תהליכים חיוביים בחברה הישראלית לאור חזון נביאי ישראל וברוח מגילת העצמאות. בוגרות ובוגרי מכינת הנגב ייקחו אחריות, יגלו מנהיגות ויובילו תהליכים של יוזמה ועשייה בכל מקום אליו יגיעו - בצבא ההגנה לישראל ובחברה האזרחית.

 

בוגרות ובוגרי מכינת הנגב ישתלבו בתפקידי הנהגה בחברה הישראלית מתוך תחושת שליחות וינחילו במדינה, בצבא, בקהילה ובמשפחה ערכים הראויים לחברת מופת: שוויון, רדיפת השלום והצדק, קיימות, ערבות הדדית, יהדות פלורליסטית ומתחדשת, ענווה וצניעות, חתירה למצוינות וטוהר המידות. זאת תוך שהם נוהגים בעצמם ובסביבתם בכבוד ובדרך-ארץ.