Show More

מועמדים ומועמדות למכינת הנגב - תשפ"ב (2021-2022)

נפתחה ההרשמה למחזור כ' של שלוחת שדה בוקר ומחזור ה' של שלוחת חולית!

מועמדים ומועמדות יקרים ויקרות, אנו שמחים על התעניינותכם במכינת הנגב!

כדי להתחיל את תהליך המיון והקבלה למכינת הנגב, עליכם למלא שאלון אינטרנטי המופיע בהמשך. לאחר מילוי השאלון, יוזמנו המתאימים בלבד לשבת פתוחה במכינה בחודשים אוקטובר-דצמבר. מילוי השאלון לא מבטיח הזמנה לשבת פתוחה.

השלב הבא בתהליך המיון והקבלה כולל אירוח במכינה וראיון עומק עם איש צוות. כל מי שמתקבל למכינה או שיימצא ברשימת המתנה, יוזמן לטיול גיבוש מיד לאחר פסח.

בהצלחה!

צוות מכינת הנגב

שאלון מועמדים ומועמדות תשפ"ב 2021-2022