תכנית הלימודים

 • מחשבה פוליטית יהודית, הגות ומעשה- ד"ר דוד ברק גרודיצקי. מכון בן גוריון לחקר הציונות ומדינת ישראל. הקורס יעסוק במחשבה פוליטית יהודית על בסיס שלושה צירים עיקריים- ריבונות, נבואה ומשיחיות. במהלך הקורס נציג את היסודות הרעיוניים וההיסטוריים של כל חטיבה, ובהמשך לכך נעסוק באופן מפורט בהגות של הוגה אחד או שניים שעומדים במוקד. הלימוד יתבסס על קריאה משותפת ומודרכת של טקסטים מרכזיים, ועל אינטגרציה של המהלך ההגותי-היסטורי שהם מייצגים עם סוגיות עכשוויות בחברה הישראלית וביהדות התפוצות.
   

 • החברה בישראל דרך סרטים דוקומנטריים- שירי בר און. יוצרת וחוקרת קולנוע, בוגרת NYU ומכללת ספיר לתואר שני.הקורס יסקור את הז׳אנר הדוקומנטרי בקולנוע הישראלי, ויבחן את הנושאים העולים מן הסרטים הנידונים בראי חברתי ואמנותי. הקורס יברר את המתח התמידי של צורה מול תוכן, ויראה כיצד יוצרים ויוצרות ישראלים משתמשים במדיום הקולנועי ובכלים העומדים לרשותם (או אלו שהם ממציאים) כדי לומר את מה שהם רוצים להגיד ולהביע את עמדתם המוסרית והאמנותית.בנוסף, הקורס יאפשר לימוד של מבע קולנועי, יסודות הצילום והעריכה, ויזמין את המשתתפים לייצר סרט אישי בעצמם.
   

 • אקולוגיה וקיימות- ד"ר גיא רותם. יועץ בכיר המספק יעוץ אקולוגי ושירותי תכנון וניהול שטחים פתוחים.קורס הנותן כלים נוספים על שנה א' של תפיסות חברתיות וכלכליות במפגשן עם הסביבה ועולם. הקורס ישתמש בכלים סביבתיים כדי לנתח ולהשליך על החברה הישראלית בבניית מודלים מוצלחים, חדשים וברי קיימא.
   

 • ערבית- חן יורמן. מלמדת ב-15 שנים האחרונות בקורסים שונים של קהילת הבטחון. מתוך הבנה שהשפה קריטית לחיים משותפים או בשכנות לחברה הערבית, על המשתתפים שמיועדים למוקדי השפעה רחבה להיות בעלי הכלי הבסיסי מאוד של השפה הערבית. הקורס יעסוק בהקניית יכולת בסיסית של דיבור ושיחה בערבית מדוברת פלסטינית, דרך לימוד אוצר מילים ונושאי דקדוק בסיסיים. הלימוד יתבצע באופן אינטראקטיבי באמצעות צפייה בסרטונים בערבית ויתורגל בכיתה במליאה, במקהלה, בזוגות וכדומה.ג
   

 • גמרא- הרב אלקנה שרלו. בוגר ישיבת ההסדר המקומית, מכללת הרצוג, בית המדרש "מרחב" ובית המדרש לרבנות ישראלית.

 • בהמשך ללימודי היהדות שהמשתתפים למדו בשנת המכינה, הקורס יקח את השפה המקראית ויצלול לתוך עולם התלמוד. למידת הסוגיות תיעשה כלמידת שפה חדשה מחד, וכלמידה אקטואלית ורלוונטית לחברה הישראלית ולאדם הקורא אותן מאידך.

 •  

 • חלוציות ויזמות- עידו עמר. ראש מרכז גל למנהיגות. הקורס יסקור את ראשית הציונות דרך ההוגים ואנשי המפתח בה, מוביליה והיזמים בה שהניחו את אבני היסוד של החברה הישראלית. הקורס יחבר בין המרכיבים היזמיים והמנהיגותיים בציונות לעולם היזמות והיצירה בישראל היום.
   

 • חינוך ומנהיגות- גיא שטרית הולר. מנהל התכנית. קורס שישלב בין תפיסות חינוכיות כמרכיב השפעה מרכזי ובין מנהיגות ודרכי הובלה. הקורס יסקור את עולם החינוך והתפתחותו, יגע בדמויות מפתח בעולם החינוך ודרכו יעזור לכל משתתף לזקק את החזון האישי שלו.