"דרומה"

 בית מדרש לעשייה חברתית במדרשת שדה בוקר

חזון

מרכז גל למנהיגות שואף ליצירת עתודה מנהיגותית בחברה הישראלית ככלל ובנגב בפרט שתוביל לכינון חברת מופת ציונית, פלורליסטית והומניסטית מגילאי תיכון ועד לשלב הקריירה.

רציונל התוכנית

לאחר השירות הצבאי והלאומי רבים מבוגרי המכינות ושנות השירות מחפשים כיוון מחודש והשראה לקראת השלב הבא בחייהם, שלב הלימודים. חלקם הגדול יוצא משלב השירות מבולבל ולעיתים ציני. ברצוננו לעורר מחדש את תחושת האחריות והתשוקה לעשייה למען הכלל. להסיר את מעטפת הציניות ולהחזיר את הרגישות ואת תחושת הסולידריות. על מנת שנוכל לייצר עתודה מנהיגותית, עלינו להשקיע בשכבת הגיל של המשוחררים הטריים. לכוונם לעשייה משמעותית בחברה האזרחית על ידי חשיפתם לתכנית לימודית עשירה וחיבורם לאנשי עשייה בתחומי הפוליטיקה והחברה בישראל ככלל ובנגב בפרט.

התכנית תפעל בשלושה ערוצים עיקריים:

1 .בירור וגיבוש הזהות האישית על בסיס חשיבה מורכבת וערכים הומניסטיים.

2 .הכוונה לעשייה חברתית בתחומים השונים.

3 .חיבור לנעשה במרחב הנגב ולבעלי תפקידים משני מציאות כיום.

חזון
חזון