חברי הוועידה

אפיק שמע- בוגר מחזור י"א

הדס בלום- בוגרת מחזור י"ב

דפנה אדמתי- בוגרת מחזור י"ג

אברהם מילר- בוגר מחזור י"ד

זיו תשובה- בוגרת מחזור י"ד

זהר בלום- בוגרת מחזור ט"ו

שי פיצ'רסקי- בוגרת מחזור י"א

פרוטוקולי ישיבות