"...תחית העם, התחדשותו לעם עובד ויוצר, לא תוכל לבוא אלא על ידי עבודה, עבודה בכל צורותיה, אבל בעיקר על ידי עבודת כפיים, ובייחוד על ידי עבודה בתוך הטבע"

משתתפי התכנית עובדים במשקים חקלאיים בפתחת ניצנה. העבודה בחממות, בקבוצות של 3-4 איש,

ומתרחשת לרוב בשעות הבוקר והצהריים (מינימום של 8 שעות עבודה ביום ותתכן אפשרות לשעות נוספות).

הקשר הראשוני מול החקלאים יווצר ע"י "השומר החדש" האחראים על התכנית, אך המשך העבודה הוא 

עצמאי מול החקלאי.

 

עבודה חקלאית דורשת מוסר עבודה גבוה, מחויבות ומינימום העדרות.

 

עבודה חקלאית

 

 

 

א"ד גורדון