התנדבות

מג"ל והשומר החדש רואים בהתנדבות כערך ומרכיב מרכזי בתכנית.

אחת ממטרות התכנית היא חיזוק הקהילה וההתיישבות ברמת נגב בכלל ופתחת ניצנה בפרט - התנדבות בפתחה תיצור ותעמיק את הקשר לתושבים, תחבר את משתתפי התכנית למקום מגוריהם ותאפשר יצירת קשרים בלתי אמצעיים עם החקלאים ושאר תושבי האזור.

ההתנדבות כוללת שני היבטים - התנדבות בשמירה ובסיוע מקומי לחקלאים והתנדבות עם הקהילה (בחינוך, תרבות וכו').