בין השיטים, מרכז גל למנהיגות, מדרשת בן גוריון, מיקוד 84990, טלפקס: 08-6532702