Show More

"אֲפִיקִים בַנֶגֶב"

תוכנית לצעירים אחרי צבא –השומר החדש בשיתוף מכינת הנגב ומרכז צעירים רמת הנגב

 

חזון

מרכז גל למנהיגות, בשיתוף השומר החדש ומרכז הצעירים של המועצה האזורית רמת נגב מבקשים לגרום לצעירים אחרי צבא להגיע אל הנגב, להתנסות התנסות משמעותית בעבודה חקלאית עברית, להכיר את מרחביו, תושביו והאפשרויות הרבות הגלומות בנגב ולהיפתח לאפשרות לחיות בו את חייהם מתוך ראיה רחבה ומורכבת ועל בסיס ערכים הומניסטיים וערכי תיקון העולם היהודיים.

אנחנו מבקשים ליצוק משמעות נוספת לתקופת השחרור מהצבא של צעירים רבים ולאפשר להם ליהנות מעבודה ששכרה (ומענקה) בצידה, אך מאפשרת הרבה יותר – חיי קבוצה וקהילה במרחב הנגב, הכוללים לימוד והרחבת הדעת, דיונים ערכיים ומבט בוחן על הסביבה הקרובה והרחוקה; הבנת ערך העמל והחיבור לעבודת אדמה ועבודת כפיים.

הליווי הערכי ותכנית הלימודים יהיו באחריות המרכז למנהיגות ויתבססו על אותם הערכים עליהם מבוססת שנת המכינה של המרכז: שוויון, זהות יהודית, צניעות, חתירה למצוינות, רדיפת השלום והצדק, ערבות הדדית, טוהר המידות וקיימות.

 

על התוכנית:

"אפיקים בנגב" הינה התוכנית החינוכית של פרויקט "מאהל ומגדל" של השומר החדש המתקיים בכמהין. התוכנית היא חצי שנתית (שני מחזורים בשנה). בכל מחזור ישתתפו כ - 20 צעירים אחרי צבא. המשתתפים יגורו בכמהין ויעבדו בעבודה חקלאית אצל חקלאי האזור. לצד העבודה החקלאית יזכו המשתתפים לתוכנית חינוכית משמעותית הכוללת 2 קורסים בשבוע (חברה ישראלית ותרבות יהודית) ואחריהם שתי משבצות של לימוד קבוצתי בנושאים ערכיים, רגשיים ומעשיים. בנוסף יתקיימו 4 סמינרי תוכן בסופי שבוע ושני טיולים.