Show More

בין השיטים

 

בין השיטים הוא מרכז המתמחה בהנחיה ובפיתוח של סדנאות אתגר בטבע, במרחב נפרד מהסביבה היומיומית, בלב הנוף המדברי הקסום, תוך ניצול יתרונות הסביבה המדברית וייחודו של הנגב כמרחב להתפתחות ועשייה.

 

אנו מתמחים בבניית הסדנאות לפי צרכי הלקוח ובעיבוד התרגילים והשלכתם על תהליכים חינוכיים, חברתיים ואירגוניים לצרכי למידה, העצמה ושיפור היכולות אצל לקוחותינו.

 

חלק ניכר מההכנסות של בין השיטים מוקדש כדי לאפשר פעילויות מסובסדות לגופים חינוכיים וחברתיים אשר ידם אינה משגת, בדגש על הפריפריה הגיאוגרפית והחברתית.

 

אנו מאמינים כי  למידה התנסותית וחווייתית דרך התמודדות עם אתגרים פיזיים ומנטאליים, אישיים וקבוצתיים תוך הנאה ומגע בלתי אמצעי עם הסביבה המדברית הטבעית מהווה קרקע פורייה להתפתחות אישית וארגונית.