IMG-20201223-WA0108.jpg
IMG-20201222-WA0079.jpg

עשייה תורמת בחולית:

מתוך הנחת מוצא כי הנותן בנתינתו מקבל וכביטוי למחויבותה החברתית והקהילתית של המכינה, יוצאים החניכים לעשייה מגוונת וחשובה בקיבוץ חולית ובאזור עוטף עזה, במשך יום מרוכז אחד בשבוע. שלוחת חולית של מכינת הנגב פועלת בתחומי עשייה ותרומה שונים ומגוונים.

במכינה מספר תחומי עשייה והתנדבות

עבודה חקלאית לאורך השנה בענפי הקיבוץ השונים כגון רפת, מטע, מפעל ונוי.

אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים: חונכות אישית ועבודה קבוצתית עם ילדי החינוך המיוחד, פגועי נפש ובעלי מוגבלויות שונות.

חניכה ולימוד בבתי ספר יסודיים ותיכוניים, לימוד עברית לנשים והעברת פעילויות בלתי פורמליות אחר הצהריים פרי יוזמתם של החניכים.

העצמת נוער וקהילה: חניכה וליווי של תלמידים בתחום הרגשי, החברתי והלימודי; ליווי ילדים ונוער עם קשיים ועוד.