top of page

אפיק שמע- בוגר מחזור י"א

שי פיצ'רסקי- בוגרת מחזור י"א

הדס בלום- בוגרת מחזור י"ב

דפנה אדמתי- בוגרת מחזור י"ג

אברהם מילר- בוגר מחזור י"ד

זיו תשובה- בוגרת מחזור י"ד

זהר בלום- בוגרת מחזור ט"ו

55835896_1493722750759837_17997728023419

חברי ועידת הבוגרים:

פרוטוקולי ישיבות:

פרוטוקול מה- 4.9.20

פרוטוקול מה- 11.8.20

פרוטוקול מה- 7.5.20

פרוטוקול מה- 26.4.20

מסמכי הגדרת תפקיד:

מזכיר.ת הועידה

אחראי.ת מדיה ושיווק

מרכז.ת רשת בוגרים

מנהלן/ית וגזבר/ית

רכז.ת עשייה חברתית

רכז.ת תרבות ומסורת

bottom of page